Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kornicy

Centrala - Kornica
Oddział w Sarnakach - Sarnaki