Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Kornicy)

Centrala - Kornica
Oddział w Sarnakach - Sarnaki