Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Platerowie

Centrala - Platerów