Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim

Centrala - Radzyń Podlaski
Oddział Borki - Borki
Oddział Czemierniki - Czemierniki
Oddział Ostrówek - Ostrówek
Oddział Ulan - Ulan
Oddział Wohyń - Wohyń
Oddział Milanów - Milanów
Oddział w Komarówce Podlaskiej - Komarówka Podlaska