Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wisznicach

Centrala - Wisznice