Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Centrala - Białystok