Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim

Centrala - Bielsk Podlaski