Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Centrala - Juchnowiec Górny
Oddział w Turośni Kościelnej - Turośń Kościelna