Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie

Centrala - Knyszyn