Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Narwi

Centrala - Narew