Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach

Centrala - Siemiatycze