Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sokółce

Centrala - Sokółka