Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
ABS Bank Spółdzielczy

Centrala - Andrychów
Oddział w Wieprzu - Wieprz
Oddział w Oświęcimiu nr 1 - Oświęcim
Oddział w Oświęcimiu nr 2 - Oświęcim
Oddział w Wieprzu - Wieprz