Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Beskidzki Bank Spółdzielczy

Centrala - Bielsko-Biała
Oddział w Wadowicach - Wadowice