Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jasienicy

Centrala - Jasienica