Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jeleśni

Centrala - Jeleśnia