Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Centrala - Kalwaria Zebrzydowska