Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Porąbce

Centrala - Porąbka