Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Rajczy

Centrala - Rajcza
Oddział w Ujsołach - Ujsoły