Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Skoczowie

Centrala - Skoczów
Oddział w Strumieniu - Strumień
Oddział Brenna - Brenna
Oddział Chybie - Chybie