Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ustroniu

Centrala - Ustroń
Oddział w Istebnej - Istebna