Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce

Centrala - Węgierska Górka