Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
ETNO Bank Spółdzielczy

Centrala - Radziechowy Wieprz
Oddział w Milówce - Milówka