Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Koronowie

Centrala - Koronowo