Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu

Centrala - Inowrocław