Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kruszwicy

Centrala - Kruszwica