Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Szubinie

Centrala - Szubin