Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Świeciu

Centrala - Świecie