Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Osiu

Centrala - Osie
Oddział Lniano - Lniano
Oddział Drzycim - Drzycim