Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą

Centrala - Nowe