Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Centrala - Chełm