Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wojsławicach

Centrala - Wojsławice