Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Cycowie

Centrala - Cyców
Oddział w Rejowcu - Rejowiec
Oddział w Urszulinie - Urszulin
Oddział w Jastkowie - Panieńszczyzna
Oddział w Ludwinie - Ludwin
Oddział w Michowie - Michów
Oddział w Żyrzynie - Żyrzyn