Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach

Centrala - Leśniowice