Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

Centrala - Krasnystaw
Oddział w Łopienniku Nadrzecznym - Łopiennik Nadrzeczny
Oddział w Siennicy Różanej - Siennica Różana
Oddział w Fajsławicach - Fajsławice
Oddział w Turobinie - Turobin
Oddział w Żółkiewce - Żółkiewka