Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie)

Centrala - Krasnystaw
O. w Łopienniku Nadrzecznym - Łopiennik Nadrzeczny
O. w Siennicy Różanej - Siennica Różana
O. w Fajsławicach - Fajsławice
O. w Turobinie - Turobin
O. w Żółkiewce - Żółkiewka