Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Białopolu

Centrala - Białopole
Bank Spółdzielczy w Białopolu Oddział w Uchaniach - Białopole