Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

Centrala - Lidzbark
Oddział w Rybnie - Rybno
Oddział w Działdowie - Działdowo
Oddział w Lubowidzu - Lubowidz