Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Centrala - Nasielsk
Oddział w Winnicy - Winnica
Oddział w Świerczach - Świercze