Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Nasielsku)

Centrala - Nasielsk
Oddział w Winnicy - Winnica
Oddział w Świerczach - Świercze