Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Glinojecku

Centrala - Glinojeck
Oddział w Opinogórze - Opinogóra