Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Płońsku

Centrala - Płońsk
Oddział - Załuski
Oddział w Sochocinie - Sochocin