Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Raciążu

Oddział w Gąsocinie - Gąsocin
Centrala - Raciąż
Oddział w Szreńsku - Szreńsk