Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Strzegowie

Centrala - Strzegowo