Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Żurominie

Centrala - Żuromin
Oddział w Kuczborku - Kuczbork-Osada
Oddział w Lipowcu - Lipowiec Kościelny