Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krzepicach

Centrala - Krzepice
Oddział w Opatowie - Opatów
Oddział w Lipiu - Lipie
Oddział w Przystajni - Przystajń