Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Popowie z/s w Zawadach

Centrala - Zawady
Oddział Miedźno - Miedźno