Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Popowie z/s w Zawadach)

Centrala - Zawady
O. Miedźno - Miedźno