Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Poczesnej

Centrala - Poczesna
Oddział w Kamienicy Polskiej - Kamienica Polska