Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Żytnie

Centrala - Żytno
Oddział w Gidlach - Gidle
Oddział w Kobielach Wielkich - Kobiele Wielkie