Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Żytnie)

Centrala - Żytno
Oddział w Gidlach - Gidle
Oddział w Kobielach Wielkich - Kobiele Wielkie