Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Konopiskach

Centrala - Konopiska