Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Koniecpolu

Centrala - Koniecpol
Oddział w Dąbrowie Zielonej - Dąbrowa Zielona
Oddział w Seceminie - Secemin